مـکـمـلـ^_^مـنـو و آجـۦ زریـ*_*قـشـنـگـ کـشـیـدهـ^_^ڪــاش از هـمــون اول غــیـــر ❥ خــُدا ❥ هیچــڪس نبـــود.....:).

تَـقصـیرهـ مَـنـِـ ِکه هَـمَـرو زود میـبَـخـشَـمـ