ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﻣﺨﺪﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ بودنت ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﻢ؟�وآســِ مَــن هَــمــهـ چــیـ آرومـ مــیــگـذَرهـ .. آرومـ مثـِ افتادنـ از ساختمونـ 10 طبقهـ !!

مېدونے ؟ ھمېشـــہ کہ نَباېد بازے و بُــــــــــــرد بعضـــے اوقاٺ، فقط باېد ٺجربـــہ کرد

بآ تَمومـِـ اِدّعآمــ یہو دِلتَنگِــ کَسے میشَمـ کـِـ گآهے اوقآتـ ـ فِکـ ـ میکُنَمـ مُتِنَفرَمـ اَزشـ ـمخصـــــوص دختـــــرا دخترا مثل شما پسرا نمیتونن تا دلشون گرفت زنگ بزنن دوست و رفیقاشونو جمع کنن برن دور دور مثل شما پسرا نمیتونن تا با کسی دعواشون میشه قهر کنن از خونه برن بیرون ...