|•حآجٰی‍ [زِنده‍ ] بودَن‍ ،‍ ب‍‍‍‍‍آ[زِندِگْی‍ ‍] کَردَن‍ خیْلی‍ فَرقْ‍ دارهٰ‍ ‍•| #_atena_غُنچِــه هآیِه سَبز رو بَرگِه هآیِه اِسکـِـنآس رَد پآیِه عِشق مآ رو پَــردِه هآیِه اِجتِــمآساَز رویآ سَهمـــی نَدآرِه دِلِش مِث دِل شَب بی قَرآرِه گُم میشِه تویِه جَمعیَت آخِه هَمَمون شُدیم شَبیه هَم آرِه چِه فَرقـی میکُنِه.هَرچی کِه شُـدِه. فَرق نِمیکُنِه.پَشیمونـی کِه بِه دَرد نِمیخورِه. :(خَندیدَــم وَقتی وآسِه دَردآـــم کَم اُوُردَــــم :) #Rozetaمآ آدمـآ فقـد خودمونُـ گولـ میزنیمـ .. بعضیـآ وآقعآ هیچوقتـ فرآموشـ نمیشنـ :) #مخآطبـ‌ دآر :) #Anahitaمنـ دوستـ دآرمـ ❤ اونـقد که‍ تآ آخرِ عمـر حتّیـ اگه‍ بهتـ نرسمـ .. بآزم تو خآطرمـ میمونیـ ☺️❤ #AnnAhiTa #Cc :))
خِـــیلے از مــٰاهــٰا:)
مُـــدتـ هــٰا پـــیشـ مُردیــــمـ:)
/> تـــــوےِ سُــــــکوتے کـــهـ هــیچ وَقتـ هــــیچ کَــــس هیـــچ جـــوره دَرکِـــش نَکَــــــرد:)