عکس و تصویر بعید بودی ! و من بیخودیــ استمراری بودنت را منت کشیدم ...


خدایا یه ذره دلم گرفته.....ببخش....قول میدم زود خوب شم.... !!!