عکس و تصویر گاهی وقت ها دادن یه شانس دوباره به کسی مثل دادن یه گلوله ی اضافست ...


گاهی وقت ها دادن یه شانس دوباره
به کسی مثل دادن یه گلوله ی اضافست
برای اینکه بار اول نتونست تو رو خوب
هدف بگیره...