عکس و تصویر ✘ یـﮧ حـِسِ سَــردرگـُمـَم ... خــَســته اَم ... اَز خــُودَم ... اَز مــَردمَـم ... اَز ...
گاهی شاپرکی را از تار عنکبوت می گیری ،
خیلی آرام ...

تا رهایش کنی ؛


شاپرک میان دستانت له می شود ...

نیت ِ تو کجا

               و سرنوشت او کجا ...


(متن از : ناشناس )