....امام زاده مورفین

زندگی خیالی من
بچه که بودم یهشب یه  خوابی دیدم ....

از فرداش  خیلی تغییر کرده بودم ....

 شدم اینی که الان هستم تمام زندگی و خوشیام تو  دنیای خیالی خودمه  با ادمای خیالی داستانام ....

فکر و داستان های خیالی  که هیچوقت ننوشتمشون 

می ترسیدم ...همیشه یه احساسی ترس داشتم از نوشتن افکارم    ...

می ترسیدم بنویسم به اون زیبایی افکارم نشهّّّّّّ.......

۱۸ اسفند ۹۶ ، ۱۸:۱۰ ۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
dokhiaroom ....

بعضی حرف....

بعضی حرف زدنا مثل یسری تلاش کردنا نتیجه ندارهـ ..
دقیقا ترکیبش مثل وقتیه که جون میکنی سرحرف رو باهاش باز کنی ..
بعد گیر میکنی توش که چجوری این بحث رو ادامه بدی
که حالا که یه روزنه امید پیدا کردی برای حرف زدن باهاش
چجوری ادامه بدی ..
حرف پشت حرف
بی سر و ته
اموجی قلب و خنده و ناراحت و عصبانی
قاطیِ هم میفرستی ..
مثل این میمونه هدف رو نبینی
بخوای سمتش شلیک کنی
دیدی تقلا میکنی؟
تلاش میکنی ..
هی مغزتو به کار میندازی .. خدا خدا چه حرفی بزنم قلاب بشه .. گیر کنه به قلبش ..
که به حرف بیـاد ..
تهش
تهش میماسه روی لبت .. خنده ی ذوقی که آمادش کردی از ته دل باشه
هلالیِ لبخند میماسه روی لبت
چراغ آنلاینی که آف میشه ..
خیره به صفحه چتت باهاش قفل میکنی گوشیتو ..
مچاله میشی زیر پتو ..
بعضی حرف زدنا مثل یسری تلاش کردنا نتیجه نداره...

#زینب_هاشم_زاده 

۱۸ اسفند ۹۶ ، ۱۷:۳۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
dokhiaroom ....

سلامی پس یه سال


روزمادر مبارک ❤۱۸ اسفند ۹۶ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
dokhiaroom ....

قانونت عادلانه نیست دنیا...

سیمین بهبهانی چقدر قشنگ گفت:

حق حضانت بر ای تو 👉 درد زایمان برای من 
نام خانوادگی برای تو 
زحمت خانواده برای من 
سند خانه برای تو👉
بیگاری خانه برای من
چهار عقد برای تو👉
حسرت عشق برای من
هزارصیغه برای تو👉
حکم سنگسار برای من👌 هوس برای تو👉
عفاف برای من 👌
این بود ازادی و برابری حقوق برای زن و مرد.👏👏 . . زنها حق اعتراض ندارند!!!!!☝☝☝
ارام بمیر بانو که حتی عکست را پس از مردن
برروی اگهی ترحیمت نمیزنند!!!!
ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ …
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ 
ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ …
ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ …
ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ …
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ 
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﯼ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ !

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐـــــﺸﻢ 
ﻭ ﺗﻮ ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ،
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮم⇨

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ 
ﺯﺍﻧﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯽ 
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ 
ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : " ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄــــــــــﻔﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ !
ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ
ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ؟ 
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ …ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﺳﺨﺖ، 
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﻮ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ 
ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ
"ﻣﻦ ﺍﺯ " ﺗﻮ" ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــــــــــــﺮﻡ⇨

ﺯﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﺍﯾﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾـــــــﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !
ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ 
ﺑﭽﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !!!
ﺍﻭ بیخوابی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ …
ﻭﺗﻮ خواب حوریان بهشتی میبینی !!
او مادر میشود
وهمه جا میپرســـــن:نام پدر؟!!!!
قانونت عادلانه نیست دنیا

متن از من نیست !
۰۹ شهریور ۹۵ ، ۱۱:۴۸ ۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
dokhiaroom ....

Pictures........

واااااایـــ چه خوبهــ اینــ عکسهـچه خوبهــ اینــ عکسهـــ دوسشــ دارمــچه خوشگلهــــــ دوسش دارمـــبادکنکـــــــــــــ همشو دوستـــ دارمــچه خوبهــــــ اینـــ عکسهـــچه خـوشگله دوسش دارمgσσ∂ ηιgнт( ̄◇ ̄;)اوومـ پیتزااااا من غشــــپَِشَِمَِکَِ دَِوَِسَِتَ>o<ِ َِدَِخَِتَِرَِوَِنَِچَِهَِ خَِوَِبَِهَِ َِدَِخَِتَِرَِوَِنَِچَِهَِ حَِاَِلَِیَِ مَِیَِدَِهَ(^-^)ِ َِدَِخَِتَِرَِوَِنَِسَِلَِاَِاَِاَِاَِاَِمَِ دَِوَِسَِتَِاَِیَِ گَِلَِمَِ َِدَِلَِمَِ بَِرَِاَِتَِوَِنَِ حَِسَِاَِبَِیَِ تَِنَِگَِ شَِدَِهَِ بَِوَِدَ♡ِ َِبَِبَِخَِشَِیَِدَِ کَِهَِ خَِیَِلَِیَِ دَِیَِرَِ سَِرَِ مَِیَِزَِنَِمَِ وَِ پَِسَِتَِ مَِیَِزَِاَِرَِمَِ اَِمَِتَِحَِاَِنَِاَِ شَِرَِوَِعَِ شَِدَِهَِ بَِوَِدَِ وَِ مَِنَِ سَِخَِتَِ دَِاَِشَِتَِمَِ دَِرَِسَِ مَِیَِخَِوَِنَِدَِم(^-^)َِ َِبَِاَِزَِمَِ شَِرَِمَِنَِدَِهَِ َِاَِزَِ اَِیَِنَِ بَِهَِ بَِعَِدَِ پَِسَِتَِاَِیَِهَِ ...دوسش دارم>_< دخترونہ دنبال:دنبال تبلیغ:تبلیغ لایڪ:فول لایڪ ڪامنت بزاریدوااااااے عاشق این عڪسم>_< تابستون نزدیڪہ ژوون ژوون دخترونہ دنبال:دنبال تبلیغ:تبلیغ لایڪ:فول لایڪ ڪامنت بزاریدشبتون خوش خواب هایہ خوب ببینید♡جوووون(^v^) چہ خوشملہژَِوَِوَِوَِوَِوَِوَِوَِنَِ َِنَِاَِزَِهَِاَِیَِنَِ عَِکَِسَِ وَِ دَِوَِسَِتَِ دَِاَِرَِمَِ

۰۶ تیر ۹۵ ، ۱۹:۰۲ ۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
dokhiaroom ....

کَسی کِ آتــــــَش گِرِفتِه..

سَخت اَست بَرایِ کَسی کِ آتــــــَش گِرِفتِه توضیح بِدهی کِ نباید بِدود


عکس و تصویر آدمش میکنم این دلی رو که نفهمید با دلبستن بهش چ بلایی سر خودش اورد...

۰۵ خرداد ۹۵ ، ۱۹:۵۵ ۶ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
dokhiaroom ....

تنهایی؟...

عکس و تصویر خِیلے سَختِہ آدَمـ شَـب و روزِشـ تـو یِه‍ گوشےِ لَعنَتے بِگذَرِهــ

_ تاحالا شده حس کنی خیلی تنهایی؟ + آره زیاد پیش اومده _ کِی؟ + وقتایی که دورم پره آدمه :)

عکس و تصویر سلاـــم وبـــلاگ درســـت کردم خوشــــحالـــ میشــــــم به ادرس زیر سر بزنید و نــــظـ.ــر بدــــهید www.yalda1380.avablog.ir

۰۲ خرداد ۹۵ ، ۱۳:۴۴ ۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
dokhiaroom ....

سهراب _شب آرامی بود.....

عکس و تصویر خستــــــــــم...!!! از تلگـــــــــــــــرامــــــــــ...✖️✖️✖️ کـــــــــــــــامنتــــــــــ...✖️✖️✖️ پســــــــــتــــــــــ...✖️✖️✖️ لایــــــــــکــــــــــ...✖️✖️✖️ درخــــــــــاستــــــــــ...✖️✖️✖️ ســــــــــنــــــــــ...✖️✖️✖️ شــــــــــهــــــــــر...✖️✖️✖️ اصــــــــــلــــــــــ...✖️✖️✖️ عکســــــــــاے سلــــــــــفــــــــــے...✖️✖️✖️ از اینــــــــــکــــــــــہ همــــــــــرو ...

شب آرامی بود
می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟

مادرم سینی چایی در دست

گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من

خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا

لب پاشویه نشست

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد
.
.
۲۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۶:۲۰ ۹ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
dokhiaroom ....

زِندگـِ دو چِـیزُ یـآدَم دآد..

{*_*}{:(} #GN ←← ↑↑ [جــــــی - انـــــــ]*__* {like plz ...}∆∇∆*__* {like plz ...}∇∆∇*__* {like plz ...}*__* {like plz ...}✓✓√music = life ;) ∮∅∇∫≈∑∈

*__* {like plz ...}∇∆∇*__* {like plz ...}⇔⇔

زِندگـِ دو چِـیزُ یـآدَم دآد: آرِزوـی مَـرگ مَرگِ آرِزوهـآ ...~۲۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۴۸ ۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
dokhiaroom ....

بیشترمون جمیم .... (اپیکور باند )

بعضیــآ مَجـــآزے رُو هَـدَف گـِرفتــَטּ وآس تَخلیــہ عُقــدہ هآشـوטּ ! ولـََــے وآقعـــے چــے اینقـَـد ریـزَטּ ڪـــہ بـآیــد بـآ 【تلسڪــوپ】 دیدشـوטּ ! ⇜هــʘ͜͡ʘــه⇝‍وایـ چِـ عَکسـ قَشنگیـ:)ـاز وقتیـ ـرفتیـ ـمن دآرمـ لآ فیلترآ میخوآبمـ :(: #kosar13 #اکیپ_اوردوزیآد ـبگیر اگه‍ بدی کردن‍ بـتـ صآفـ کنیـ ـولی نره‍ لبخندت‍ #kosar13 #اکیپ_اوردوز〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 سکانسـ اول : لبخند سکانسـ بعد : نالمو دید سکانسـ بعد : جون کندم سکانسـ بعد : بالمو چید سکانسـ بعد : جای خلوتو دفترو کتابو ساعتو کیف سکانسـ بعد : توی شلوغی جنگ ...از خـودمـ بـَدَمـ مـیـآد‌... چـون هـردفه‍ میـآمـ تـَمـومـش کـنمـ... ▶اشـکـآی مــآمــ:(ـآنـم میـآد تـو ذهــنـمـ....:(عـاولیـهD:بَـسـی دوسـش دارم(: #tiktaak(:+ میدونم همش الکین -چـــیا الکین +خنـــدهات هـــelmiraــــــمیـدونیـن فـرق مجـرد هـا و متـاهـل هـا چیـه !؟ فـرقشـونـ تـو دیشـبه میفـهمـی !؟ دیـشــ ـ ـ ـ ـ ــبـــ ||||||:#چـالـش :| آهنـگای مـورد علاقـم :) #هـمه آهنـگا لیتـو *_* #هـمه آهنـگا تـی ام *_* #هـمه آهنـگا زدبـازی *_* #هـمه آهنـگا مـهراد هیـدن *_* #هـمه آهنـگا علـیشمس و مهـدی جهـانی *_* #آهنـگ انعـکاسـ عـرفان *_* ...#بـهـتـ نـمـیـگـمـ آدمـ شـو :| چـونـ دوسـ نـدارمـ تـو شـرایـطـ [سـخـتـ] قـرار بـگـیـریـ :)

بیشترمون جمیم ، این کره اون کویر
چشما خط ، یه روز میریم وگاس یه روز اورشلیم
حس میکنیم خوشیم ولی میدونیم خودمونو گول زدیم
زدیم خوب شدیم ولی هردفه دیدیم اثرش زود پرید


عاره !؟ NO !؟سلام :| #چالش_:| #اعتراف_:| اعتراف میکنم علاقه ای به درس ندارم :| اعتراف میکنم از والیبال متنفرم ولی گاهی اوقات بازی میکنم :| اعتراف میکنم عاشق فوتبالم:| اعتراف میکنم از بعضیا متنفرم :| اعتراف میکنم ...او مای گاد #:| #BeHzaD_Lei†O :)بعله #-_- هوممممممممم:)

۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۰:۵۲ ۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
dokhiaroom ....